Tietoa ja apua musiikkilukioon hakeville

Liisa Pyykkö-Seppälä (vas.), Tiina Viertamo ja Kalle Mattila jakavat tietoa musiikkilukiosta peruskoululaisille.
Liisa Pyykkö-Seppälä (vas.), Tiina Viertamo ja Kalle Mattila jakavat tietoa musiikkilukiosta peruskoululaisille.

Kaustisen musiikkilukion toimintaa vahvistavat useat opettajien johdolla toimivat, mutta oppilaista koostuvat tiimit. Maija Lumiaho otti selvää, mitä kaikkea messutiimissä tapahtuu ja haastatteli koulun opinto-ohjaajaa sekä kahta tiimin oppilasjäsentä.

Messutiimiä ohjaa musiikkilukion opinto-ohjaaja Liisa Pyykkö-Seppälä. Tiina Viertamo on mukana toista vuotta, ja Kalle Mattila on toiminnassa ensimmäistä syksyä.

– Messutiimin tarkoitus on markkinoida meidän kouluamme tuleville uusille oppilaille ja antaa heille informaatiota siitä, millaista täällä opiskelu oikein on, kertoo toisen vuosikurssin opiskelija Tiina Viertamo.

Hänen mielestään messutiimin parasta antia jäsenille on se, että opiskelijat pääsevät Seinäjoen Opinlakeus-messuille esittelemään musiikkilukiota ja näkemään jo etukäteen niitä nuoria, jotka saattavat päätyä Kaustiselle opiskelemaan.

Kalle Mattila kertoo syksyn aikana osallistuneensa toimintaan muun muassa laatimalla tiimin käyttöön  tekstin siitä, miten Kaustiselle muuttaminen on vaikuttanut häneen ihmisenä.

– Kyllähän siinä itsenäistyy, varsinkin jos tulee toiselta paikkakunnalta ja muuttaa asuntolaan asumaan. Yhtäkkiä täytyykin osata huolehtia itsestään, ensimmäisellä vuosikurssilla opiskeleva Mattila tiivistää.

Koko Suomen toisen asteiden oppilaitosten yhteishakuprosessi muuttuu tänä vuonna. Opinto-ohjaaja Liisa Pyykkö-Seppälä kertoo enemmän musiikkilukioon hakemista koskevasta muutoksesta.

– Haku tapahtuu opintopolku.fi -sivuston kautta. Opintopolun sisälle on rakennettu opiskelijoille tiedot kouluista, Pyykkö-Seppälä kertoo. Meidän toinen tiedotuskanavamme on koulun omat nettisivut.

Pyykkö-Seppälä kertoo myös, että Kaustisen musiikkilukioon tutustuminen ja hakijoiden haastattelut on päätetty järjestää kolmena tiettynä tutustumispäivänä sen sijaan, että opiskelijat saapuisivat pienemmissä erissä. Haastattelussa tulee käydä kaikkien, joilla musiikkilukio on yhteishaussa yhtenä vaihtoehtona.

– Päivät löytyvät nettisivuiltamme, kuten myös ennakkoon täytettävä lomake, jossa kysellään hieman hakijan musiikillisesta historiasta.

Monia varmasti kiinnostaa tietää, millainen keskiarvo hakijalla tulee olla musiikkilukioon päästäkseen. Maija Lumiahon kysyessä asiasta opinto-ohjaaja kertoo rajan olevan suurin piirtein 7,4.

– Musiikillisesta taustasta on mahdollista saada jopa kymmenen lisäpistettä hakuun. Näin ollen varsinainen minimikeskiarvo on Pyykkö-Seppälän mukaan noin seitsemän.

Vuosittain musiikkilukioon valitaan kuudestakymmenestä seitsemäänkymmeneen uutta opiskelijaa.

Haastattelu: Maija Lumiaho

Teksti ja kuva: Emmi Rauhamäki

Lisätietoa hakemisesta Kaustisen musiikkilukioon.