Sähköinen ylioppilaskirjoitus vaatii sata metriä piuhaa

sahkoinenkirjKeskiviikkona Kaustisen musiikkilukiossa suoritettiin sähköisiä ylioppilaskokeita. Kyseessä oli kenraaliharjoitus ensi syksynä tapahtuvalle varsinaiselle kokeelle, jossa kirjoitetaan filosofiaa, maantietoa ja saksaa. Sähköisesti kirjoitettavien aineiden määrä lisääntyy vähitellen, kunnes keväällä 2019 mukana ovat kaikki yo-kokeet.Sähköisen yo-kokeen toteuttaminen vaatii paljon teknistä osaamista. Kaustisen musiikkilukiossa siitä huolehtii Toni Varila. Hän on saanut vetää koesaliin melkoisesti johtoja. Apuna hänellä on ollut kaksi harjoittelijaa.

– Ensimmäisissä sähköisissä kirjoituksissa on seitsemän kirjoittajaa, ja kaksi palvelinkonetta. Niitä varten on vedetty 70 metriä verkkopiuhaa ja 20 metriä sähköpiuhaa, Varila kertoo.

Jokainen kone on pitänyt testata, jotta on varmistuttu niiden varmasti toimivan koetilanteessa. Akkujen pitää kestää.

Sähköistä koetta on harjoiteltu monta kertaa ja mahdollisiin ongelmiin on pyritty varautumaan ennalta. Musiikkilukiossa tekninen toteutus on suoritettu huolellisesti ja kaikki on sujunut hyvin. Varila näkee ainoana mahdollisena uhkana sähköisen kokeen onnistumiselle pitkän sähkökatkon.

– Varavirtaa riittää reilusti vartiksi varmasti. Mutta jos tulee tuntikausien sähkökatko, silloin tulee ongelmia.

YTL antaa kouluille listan ohjelmista, joita yo-kokeessa käytetään, ja joiden hallintaa opiskelijoilta edellytetään. Esimerkiksi maantiedon kokeessa pitää osata piirtää karttoja. Sähköisessä matematiikan kokeessa ei käytetä erillisiä laskimia, vaan laskinohjelmaa.

Tällä hetkellä lukiossa opiskelevat eivät näitä ohjelmia ole välttämättä aiemmin käyttäneet, ja Varilan mukaan niitä olisikin jatkossa syytä opettaa jo peruskoulussa. Lukiossakin opiskelijoiden atk-taitoihin on panostettava.