joomla social share plugin

FINL0001  sweden  russia

frlarge
  german  unionjack300

Arvoisat tänään lakitettavat ylioppilaat ja kaikki muut juhlavieraat,

Kaustisen musiikkilukion 41. lukuvuosi on päätöksessä. Tämä lukuvuosi on monella tapaa historiallinen. Aina ilmassa on iloa ja haikeutta, mutta tunnistan tänään ilmassa ja itsessäni vahvan tunnelatauksen.

Hiukan katson taakse: minulla on mennyt 41 vuotta musiikkilukiossa, tulevilla ylioppilailla musiikkilukioaika on yhdestä neljään vuoteen. Mutta kokemuksemme ovat samansuuntaiset. Vallitsee kiitollisuus ajasta musiikkilukiossa, kiitollisuus kohtaamisista ja yhteisistä kokemuksista. Tänään olen lakittanut yhteensä 1424 ylioppilasta. Olen kiitollinen heistä jokaisesta.

Lähimuistissa on tämän lukuvuoden matka. Syksyllä jatkoimme vielä musiikkilukiomme 40-vuotisjuhlavuotta. Erityisesti mielessä on marraskuun juhlaviikko, juhlakonsertti, juhlasävellys Aina, juhlakirjan julkistaminen ja taidenäyttelyt sekä valokuvakoosteet. Juhla yhdisti entiset ja nykyiset musiikkilukiolaiset. Toteutui juhlakirjan nimi "Kaustisen musiikkilukio jättää jäljen".

Syyslukukauden alussa otettiin käyttöön lukion uusi tuntijako ja opetussuunnitelma. Merkittävimmät uudistukset meillä tehtiin musiikin opetussisällöissä ja kurssien toteutuksessa. Musiikin opetuksen uudistusten soveltamista muuhunkin lukiomme toimintaan kannattaa vahvistaa jatkossa.

Syksyllä järjestettiin myös ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet ja keväällä 2019 koko yo-tutkinto on sitten sähköinen. Musiikkilukiossa tekniikka on kuitenkin apuväline – oppisisällöt ja tavoitteellinen tekeminen kulkevat edellä.

Kevätlukukautta hallinnon kannalta on työllistänyt kirjeenvaihto Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Erityisen tehtävän lukioiden nykyiset lukioluvat on määrätty päättyväksi 31.7.2017. Uusien lupien valmistelut ja hallinnolliset käsittelyt vievät aikansa ja kevään aikana on sitten tehty peräti kaksi erityisen tehtävän lukiota koskevaa hakemusta. Jokaisella lukiokoulutuksen järjestäjällä on ollut mahdollisuus hakea erityisen tehtävän lukiolupaa ja myös valtakunnallista kehittämistehtävää. Siihen hakemukseen vastausta on odotettavissa tämän vuoden syksyllä. Kaustisen kunta on hakenut luonnollisesti sekä musiikkilukiolupaa että valtakunnallista kehittämistehtävää. Mutta koska tämä käsittely kestää pidempään, on kaikkien nykyisten erityisen tehtävän lukioiden pitänyt hakea lukuvuodeksi 2017-18 vielä erillistä lupaa. Siihen hakemukseen päätöksen on pakko saapua kesäloman aikaan.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on vauhdittanut lukioiden kehittämistä erityisellä lukioiden kehittämisohjelmalla, ja tähän kehittämisohjelmaan sisältyy OPH:n perustama lukioiden kehittämisverkosto LUKE, jossa Kaustisen lisäksi mukana on 83 muuta lukiokoulutuksen järjestäjää. Kehittämisohjelman teemana on "Uusi lukio – Uskalla kokeilla". Meille tässä haasteessa ei tuntunut olevan uutta, sillä kokeilemme kyllä uutta jatkuvasti. Mutta olemmekin esittäneet kehittämislukiohaasteena uuden lukion toteuttamisen ja muille mallintamisen. Nyt odotamme innolla, että ministeriö hakemuksemme virallisesti vahvistaa ja tukee päätöstä myös taloudellisesti.

Kevätlukukaudeltakaan ei ole tapahtumia puuttunut. Arkeen sisältyvät esiintymiset kotona ja kylässä. Lukuvuoden aikaan musiikkilukiossamme on keskimäärin jokin tapahtuma joka viikko. Ahkeraa kulttuurituottamista!

Kansainvälisyys on ollut monipuolista: pohjoismainen musiikkilukioiden projekti Dream Academy toteutettiin, vaihto-opiskelijat Gianna ja Justin ovat opiskelleet ja esiintyneet lukiossamme ja toukokuussa eteläafrikkalaiset marimbarakentajat opettivat lukiossamme ja muissakin Kaustisen kouluissa. Musiikkiteatteriproduktio Tarina vailla loppua oli opiskelijoiden ja ohjaajien vahva osaamisen näyttö. Uusia sävellyksiä on syntynyt ja niistä olemme saaneet nauttia. Muistoksi jäävät myös monipuoliset päivänavaukset ja jaksojen lopuksi pidetyt osaamisen näytöt. Niin monesta on aihetta kiittää!

Lukuvuosi ja kaikki musiikkilukiovuodet – olipa niitä 1, 3, 4 tai 41 ovat todella merkityksellisiä. Vuodet muovaavat meitä ja musiikkilukion toimintaa. Lukuvuosien erilaisuus, kirjavuus, johtuu yksilöistä, mutta loimilangat, perusta kutomassamme musiikkilukiomatossa on vahva ja määrätietoinen: yhteisöllisyys, tulevaisuuteen katsominen, tavoitteellisuus, sitkeys, ymmärrys, opiskelijalähtöisyys ja hyväksyntä.

Kaustisen musiikkilukiota on johdollani kehitetty 41 vuotta. Yhteisö on ollut aktiivisesti mukana ja tottunut muutokseen. Opiskelijoita kannattaa kuunnella, kehittämisideoille tulee olla avoin ja palautteisiin on hyvä reagoida. Arviointikellon pitää käydä.

Kaustisen musiikkilukio on muuttanut minua. Musiikkilukioympäristö on kehittämisintoni käyttövoima. Ympäristö tekee luovaksi, synnyttää ideoita ja rohkaisee kokeilemaan. Kyse on siis aktiivisen vuorovaikutuksen tuloksesta. Olen saanut 41 vuotta luovuuden latausta, paljon kokemuksia muisteltavaksi ja toivon mukaan myös kirjattavaksi. Kokemukselle on varmaan käyttöä, sillä aloitan nyt jäsenyyteni vasta perustetussa lukiotyöryhmässä, eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan kutsusta. Saan ajatella työuraani ja lukioasioita uudesta näkökulmasta.

Erityisen tyytyväinen olen siitä, että nyt ylioppilaaksi pääsevien mukana vahvistimme yleislinjaa musiikkilukiossa. Opiskelijoiden erilaiset opintopolut, erilaiset vahvuudet on musiikkilukion rikkaus. Yhteisöllisyys monipuolistaa erilaisten yksilöiden osaamista. Erilaiset vahvuudet pääsevät esiin. Tässä ratkaisussa olemme kaikki voittajia.

Oma pedagoginen näkemykseni on, että jokainen ihminen on jossakin hyvä. Sen hyvän etsimiseen ja tunnistamiseen kannattaa tehdä työtä ja vahvuuksien löytymistä auttaa yhteisö.

Jokaisen kannattaa myös kokeilla uutta, uskaltaa mennä uusille urille, laajentaa osaamista ja verkostoja.

Tämä lukuvuosi toi lukiomme toimintaan kv-liiketoimintalinjan sekä lajivalmennuskurssit erityisesti liikunnasta kiinnostuneille. Lajivalmennuksen aamuharjoitukset kannustavat myös musiikin säännölliseen harjoitteluun. Vertaistuki on tärkeää.

Tämän kevään ylioppilaita on ennätysmäärä, 58. Ylioppilaiden todistukset ovat entistä monipuolisemmat. Lakitettavana on musiikkilinjalaisia ja yleislinjalaisia, yhdistelmätutkinnon suorittanut ja aikuislukiolainen. Tulokset ovat hyvät, yksilöllinen osaaminen vahvaa ja jokainen on saanut vahvistettua omia siipiään jatkaa ammatilliseen suuntaan. Suunta jatkolle on selkeä.

Tulevaisuus ja tuleva työelämä on varmasti entistä nopeammin muuttuvaa. Sellaiset ihmiset menestyvät, joilla on vahva tieto omasta osaamisesta, kiinnostus kehittää itseään ja kyky sopeutua uuteen. Entistä tärkeämmäksi tulevat myös monipuoliset verkostot. Niitä olette täällä nyt rakentaneet. Pitäkää yhteyttä keskenänne, jatkakaa yhdessä edistymistä.

Abivihkoon olette kirjoittaneet niin liikuttavia sanoja, että kyyneliä vuodattaen ja kiitollisena olen niitä lukenut. Olen saanut teiltä hyvän työtodistuksen – se on minulle paras anti ja arvostan viestejänne.

Tässä joitakin muistojen helminauhasta:

 

”Harmaista hiuksista vapaita eläkepäiviä! Kiitos kannustuksesta ja periksiantamattomuudesta sekä käsittämättömästä omistautumisesta.”

”Olen onnekas, kun olit vielä minun aikanani rehtorina, sillä kuluneissa vuosissa olisi ollut muuten tarpeeton aukko.”

”Kiitokset vuosista ja viisaista neuvoistasi. Muista pysyä juuri sinä Tainana jatkossakin, joka nyt olet.”

”Kiitos siitä, että olen saanut olla täällä huipputyyppien seurassa. Tämä on hyvä paikka ja täältä lähtiessäni voin olla ylpeä itsestäni, kun valitsin Kaustisen musiikkilukion opiskelupaikakseni.”

”On ollut suuri kunnia olla viimeinen vuosikurssi, jonka lakitat.”

”Jos kaikki rehtorit olisivat yhtä omistautuneita työlleen ja innokkaita kokeilemaan uusia innovaatioita, eläisimme jo uutta aikakautta ihmiskunnan kehityksessä. Kiitos!”

 

Olen kiitollinen jokaisesta teistä, kanssanne on ollut muistorikasta taivaltaa. Jutustelut matkalla ja esiintymisenne ovat jääneet parhaiten sydämeeni. Jaksan aina iloita siitä, että tämä lukiomme verkottaa nuoria tulevaisuutta varten.

Siinä nyt olette – valmiina jättämään Kaustisen musiikkilukion, erkaantumaan kukin omille poluillenne toteuttamaan unelmianne. Tehkää osaamisenne näkyväksi ja kuuluvaksi.

Kun olen allekirjoittanut todistuksenne, olen taas kerran ihaillut saavutuksia, kun tiedän, mitä muuta niiden kyljessä on. Toivottavasti olette itse tyytyväisiä ja otatte nyt suunnan uuteen. Mottona voisi olla: ihmisellä on luonnostaan halu merkityksellisyyden kokemiseen. Olette tulleet tutuiksi, tiedän, että selviätte.

Nyt olen kanssanne samassa tilanteessa. - Me lähdemme kaikki kohti uutta. Ystävyys säilyy. Musiikkilukiolle on hyvä palata, aistia luova tunnelma ja kokea jotain tuttua.

Tämä on nyt viimeinen kevätjuhlapuheeni Kaustisen musiikkilukion rehtorina. Haluan kiittää jokaista yhteisömme jäsentä erinomaisesta työpanoksesta musiikkilukiossa, toveruudesta ja yhteistyöstä. Jatkakaa vähintään samaan malliin. Kiitos musiikkilukiossa jatkaville opiskelijoille ja koko henkilöstölle yhteisestä ajasta, kannatelkaa musiikkilukiota osaamisellanne ja luovuudellanne. Kiitos kaikille, joiden kanssa olen saanut tehdä yhteistyötä. Kaustisen musiikkilukio


Meerbuschintie 1

69600 KAUSTINEN
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rehtori, kouluneuvos
Taina Lehtonen
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puhelin: 040 556 1783
Tainan blogi

Koulusihteeri
Ira Korkala
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puhelin: 050 316 4420

Opettajainhuone

Puhelin: 040 652 7457

 

heinäkuu 2017
M T K T P L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ekirja

 oppimista